Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXI/480/21 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe