Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXI/481/21 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe