| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/261/10 Rady Gminy w Kijach

z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach

Na podstawie art. 18 ust.2 lit h oraz art. 40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, art. 105 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175,poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje:

§ 1.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach stanowiący załącznik do uchwały Nr XVI/133/04 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach zmienionego uchwałą Nr XVII/90/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XVI/133/04 z dnia 30 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Kijach, Nr XXVI/138/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XVI/133/04 z dnia 30 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Kijach, Nr XXXVII/188/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XVI/133/04 z dnia 30 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Kijach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije i Kierownikowi GOPS w Kijach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kijach

Ryszard Chrobot

Załącznik do Uchwały Nr LIII/261/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały Nr LIII/261/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »