| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/195/10 Rady Gminy Radoszyce

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r., z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz.1271, Dz.U. Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz.128, Dz.U. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420; Dz.U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 40, poz. 230) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów oraz dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radoszyce na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 12 do uchwały Nr XXX/180/10 Rady Gminy Radoszyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2010 otrzymują nowe brzmienie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Cieślak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/195/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.docx

D O C H O D Y

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/195/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.docx

W Y D A T K I

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/195/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/195/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik3a.xlsx

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/195/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik6.xlsx

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/195/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik7.xlsx

Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/195/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik8.xlsx

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/195/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik12.xlsx

Dotacje celowe w 2010 r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »