| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/214/2010 Rady Gminy w Łopusznie

z dnia 16 lipca 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 211, 212, 233 pkt 3 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łopuszno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych, a także przeniesienia wydatków bu-dżetowych miedzy paragrafami w ramach rozdziału oraz między działami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Załącza się załączniki Nr 3, 4, 5 i 6 dotyczące:

- Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. Zał. Nr 3

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie poro-zumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zał. Nr 4

- Dotacje celowe w 2010 r. Zał. Nr 5

- Dotacje podmiotowe w 2010 r. Zał. Nr 6

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Łukasik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/214/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 16 lipca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zał. nr 1 do uchwały Nr XXXV-214-2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/214/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 16 lipca 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zał. Nr 2 do uchwały nr XXXV-214-2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/214/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 16 lipca 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zał. Nr 3 do uchwały Nr XXXV-214-2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/214/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 16 lipca 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zał. Nr 4 do uchwały Nr XXXV-214-2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/214/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 16 lipca 2010 r.
Zalacznik5.xls

Zał. Nr 5 do uchwały Nr XXXV-214-2010

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/214/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 16 lipca 2010 r.
Zalacznik6.xls

Zał. Nr 6 do uchwały Nr XXXV-214-2010

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »