| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/167/10 Rady Gminy Łubnice

z dnia 2 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 83.012 zł. W dziale 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale 75056 - „Spis powszechny i inne” w § 2010 – o kwotę – 25.504 zł. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. w § 2010 – o kwotę – 27.000 zł. w § 2030 – o kwotę – 28.028 zł. Ww dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 – „ Ośrodki pomocy społecznej” w § 2030 – o kwotę – 2.480 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy – o kwotę - 83.012 zł. W dziale 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale 75056 – „Spis powszechny i inne” w§ 3020 – o kwotę – 18.880 zł. w § 4110 – o kwotę – 3.030 zł. w § 4120 – o kwotę – 490 zł. w § 4170 – o kwotę – 1.100 zł. w § 4210 – o kwotę – 1.154 zł. w § 4410 – o kwotę – 850 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 3030 – o kwotę – 10.000 zł. w § 4300 – o kwotę – 4.100 zł. w § 4260 – o kwotę - 13.928 zł. w § 4170 – o kwotę – 27.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” w § 4010 – o kwotę – 2.110 zł. w § 4110 – o kwotę – 319 zł. w § 4120 – o kwotę – 51 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr XLIII/167/10
Rady Gminy Łubnice
z dnia 2 sierpnia 2010 r.

Załącznik do uch. b.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »