| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/277/10 Rady Gminy w Kijach

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi Nr 327026T w Woli Żydowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Pińczowie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się drogę publiczną gminną Nr 327026T w Woli Żydowskiej, składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 444/6, 445/6, 446/6, 447/6, 448/6, 449/8, 449/9, 450/4, 451/6, 452/6, 497/6,443/4, 434/1, 435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 439/3, 440/2, 715/5, 715/6, 715/7, 715/10, 715/11 dotychczasowej kategorii i wyłącza się ją z użytkowania.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 4. Traci moc Uchwała NR LIII/266/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Kijach

Ryszard Chrobot


Uzasadnienie

Pozbawienie drogi Nr 327026T w Woli Żydowskiej kategorii drogi publicznej gminnej i wyłączenie jej jako takiej z użytkowania uwarunkowane jest faktem, iż droga ta pozbawiona jest znaczenia z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności. Stanowi ona drogę dojazdową do stacji przeładunkowej PKP LHS i jest przez ten podmiot wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Część działek grunt wchodzących w skład drogi znajduje się w użytkowaniu wieczystym PKP, a część stanowi własność Gminy. Pozbawienie drogi kategorii drogi publicznej umożliwi bezprzetargową sprzedaż należących do Gminy działek na rzecz PKP, z uwagi na fakt, iż tworzą one zorganizowaną gospodarczo całość.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »