| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/425/2010 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2010r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta:

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 129.655,86 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 6.864,13 zł

RAZEM 136.519,99 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 3119 o kwotę 16.016,31 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 53.797,50 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 2.848,10 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4047 o kwotę 3.134,12 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4049 o kwotę 165,92 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4117 o kwotę 11.534,22 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 610,64 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4127 o kwotę 1.659,79 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 87,87 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4177 o kwotę 17.818,51zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 943,33 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 2.709,73 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 143,46 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 38.064,80 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 2.015,20 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4357 o kwotę 151,12 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4359 o kwotę 8,00 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4377 o kwotę 596,13 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4379 o kwotę 31,55 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4747 o kwotę 189,94 zł

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4749 o kwotę 10,06 zł

RAZEM 152.536,30 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

w Dziale 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 16.016,31 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Tadeusz Frańczak


Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie na 2010 rok wynika z faktu akceptacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Kielcach wniosku na realizację projektu systemowego w ramach działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pn. „Będę pracownikiem.”, którego celem jest zwiększenie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy tut. Ośrodka. W projekcie bierze udział 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu i zameldowanych na terenie miasta Sandomierza. Aktywizacja zawodowa polegać ma na przeprowadzeniu cyklu szkoleń, które umożliwią podopiecznym pozyskanie nowych informacji na temat sytuacji na rynku pracy i ułatwią poruszanie się po rynku pracy. Kwota projektu na 2010 rok to 152.536,30 zł, w tym wkład własny 16.016,31 zł (pomoc w formie zasiłków celowych lub okresowych).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »