| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/377/10 Rady Gminy Masłów

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 90.288zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 90.288zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Dochody budżetu gminy na 2010 r.”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Wydatki budżetu gminy na 2010 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Dotacje podmiotowe w 2010 r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Dotacje celowe w 2010 r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów


mgr Genowefa Jaros

Załącznik Nr 1-7 do Uchwały Nr XLVIII/377/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1-7.pdf

Załącznik Nr 1-7 do uchwały Nr XLVIII/377/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24.VI.2010

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLVIII/377/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVIII/377/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24.06.2010r

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/377/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

Zaącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/377/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24.06.2010r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »