| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVI/310/10 Rady Gminy Pacanów

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póz. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXIV/300/10 z dnia 01 lipca 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji wieloletnich.

§ 4. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LX/280/10 z dnia 29 kwiecień 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji rocznych.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LX/280/10 z dnia 29 kwiecień 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.

§ 6. Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LX/280/10 z dnia 29 kwiecień 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4b do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.

§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXIV/300/10 z dnia 01 lipca 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.

§ 8. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Pacanów LXIV/300/10 z dnia 01 lipca 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji celowych na 2010 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Nowicki


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXVI/310/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 r. W celu pełniejszego wykonania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2010. Po stronie dochodów dokonano zmian związanych z ujednoliceniem klasyfikacji budżetowej oraz zabezpieczenia środków dotyczących projektów „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, „Kultywowanie tradycji polskiej wsi poprzez organizację Dożynek Gminnych –Pacanów 2010 ”, „ Pacanów kiedyś i dziś- podróż przez stulecia w 745 rocznicę lokacji Pacanowa” dodatkowo zwiększono środki: -w dziale 750 wprowadzono środki sponsorskie na „Dni Pacanowa” oraz środki wynikające z zawartej umowy z Firmą EVAN Na skutek wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 14.999,44 zł. Po stronie wydatków dokonano zmian związanych z ujednoliceniem klasyfikacji budżetowej oraz zabezpieczenia środków dotyczących projektów „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, „Kultywowanie tradycji polskiej wsi poprzez organizację Dożynek Gminnych –Pacanów 2010 ”, „ Pacanów kiedyś i dziś- podróż przez stulecia w 745 rocznicę lokacji Pacanowa” dodatkowo zwiększono środki: zabezpieczono środki: - w dziale 600 wprowadzono środki na drogi w kwocie 1000 zł. - z działu 750 zabezpieczono środki na „Dni Pacanowa” Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 14.999,44 zł. Zmiany w budżecie wymagały zmian załączników: 1, 2, 3, 3a, 4, 4b, 6 i 12 na 2010 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/310/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/310/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/310/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zalacznik nr 3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXVI/310/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3a.xls

Zalacznik nr 3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/310/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zalacznik nr 4

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LXVI/310/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4b.xls

Zalacznik nr 4b

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVI/310/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Zalacznik nr 6

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXVI/310/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Zalacznik12.xls

Zalacznik nr 12

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »