| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII / 264/ 2010 Rady Gminy Szydłów

z dnia 21 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt, 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 258 ust.1 pkt.1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620) oraz uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XLV/ 227/ 2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 10.220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 55.857,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 45.637,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami o kwotę 2.696,00 zł. Łącznie zwiększa się wydatki o kwotę 58.553,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 48.333,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i 2012 i zadania jednoroczne otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r. otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 5. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe zwiększa się o kwotę 26.269,00 zł i załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XLV/ 227/ 2010 z 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż Roman Baron

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII / 264/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 21 września 2010 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII / 264/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 21 września 2010 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII / 264/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 21 września 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LIII / 264/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 21 września 2010 r.
Zalacznik3a.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII / 264/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 21 września 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LIII / 264/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 21 września 2010 r.
Zalacznik4a.pdf

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII / 264/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 21 września 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII / 264/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 21 września 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje celowe na rok 2010

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »