| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/324/2010 Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” do Uchwały Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do Uchwały Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4a Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do Uchwały Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do Uchwały Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/324/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zalaczniki wrzesień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »