| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/1303/2010 Rady Miasta Kielce

z dnia 12 października 2010r.

w sprawie zaliczenia ulicy położonej na terenie miasta Kielce do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia jej przebiegu


Na podstawie art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz.1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz 720 i Nr 168 poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 152, poz 1018) oraz w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zalicza się ulicę Świętego Stanisława Kostki do kategorii dróg gminnych i ustala się jej przebieg od ul. Źródłowej do granicy działki nr 723/1 obr. 0017 zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Słoń
UZASADNIENIE
Ul. Świętego Stanisława Kostki nie została dotychczas zakwalifikowana do żadnej kategorii dróg publicznych. Ulicę tę zalicza się do kategorii dróg gminnych, gdyż zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o drogach publicznych jest drogą obsługującą lokalny ruch drogowy oraz znajduje się w sieci dróg publicznych, posiadając połączenie z ul. Źródłową zaliczoną do dróg kategorii krajowej (Nr 73). Pas drogowy w/w ulicy jest własnością Gminy Kielce co jest spełniem warunku określonego w art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
Załącznik do Uchwały Nr LIV/1303/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 października 2010 r.
Zalacznik.pdf

Ul. Świętego Stanisława Kostki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »