| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/342/2010 Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych* (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2011 w wysokości stawek określonych w załącznikach od 1 do 4 niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/253/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/342/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załączniki

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »