| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr RG /0151 / 185 / 2010 Wójta Gminy Łoniów

z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Łoniów

Zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XXXIII / 207 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 85 000 zł,

1. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 105 000 zł,

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 20 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. O wprowadzonych zmianach do budżetu Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów


Szymon Kołacz


Załącznik do Zarządzenia Nr RG /0151 / 185 / 2010
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 7 czerwca 2010 r.

Dział

Nazwa

Dochody

Wydatki

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym rozdz.: 75421 § 4210
§ 4810
75478 § 2030
§ 4210
§ 4220
§ 4300

50 000


50 000

20 000

20 000

70 000
20 000


38 119
6 592
5 289

852

Pomoc społeczna
w tym rozdz.: 85278 § 2010
§ 3110

35 000
35 000

35 000

35 000

OGÓŁEM

85 000

20 000

105 000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »