| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/333/10 Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 22 października 2010r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) Rada Gminy w Strawczynie, u c h w a l a co następuje:

§ 1.

1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych w wysokości 12,20 zł brutto za jeden odbiór pojemnika 110 l i 122,00 zł brutto za jeden odbiór pojemnika 1100 l.

2. Ustala się górna stawkę opłat ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 18,19 zł brutto za 1 m3 .

§ 2.

1. Stawkę określoną w § 1 pkt 1 dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie sołectwa Promnik obniża się o 60 %, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Stawkę określoną w § 1 pkt 1 dla właścicieli nieruchomości położonych w pozostałych sołectwach gminy Strawczyn obniża się o 30 %, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Różnicę wynikającą z ulg wprowadzonych dla właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów pokrywa się z budżetu gminy.

4. Ulgi wymienione w § 2 pkt 1 i 2 obowiązują w 2011, 2012 i 2013 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXI/153/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Piotrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »