| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/9/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Rafalski


Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach z dnia 04.11.2010 roku, proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 17.969zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników socjalnych.
Środki zostałyby wygospodarowane w związku z Aneksem nr 3 z dnia 5 listopada 2010 roku do Porozumienia Nr 606/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na mocy którego planowany koszt realizacji Programu w 2010 roku wyniesie ogółem 950.675zł, w tym:
wysokość środków z budżetu Gminy na realizację Programu w 2010 roku wyniesie 283.301zł a przewidywana dotacja - 667.374zł.
W związku z powyższym część zaoszczędzonych środków proponuje się przeznaczyć zgodnie z wnioskiem.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/9/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »