| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Słupia

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Słupia na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,Dz.U.2008.Nr 180 poz.1111,Nr 223,poz.1458,Dz.U. z 2009 Nr 52,poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 , poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; Dz.U.2008 nr 116 poz.730; Dz. U. 2009, Nr 56,poz.458; z 2010Nr 96,poz.620) w związku z Komunikatem GUS z dnia 20 października 2010 (M.P. Nr 78 poz.970) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę drewna do celów wymiaru podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku (M.P. Nr 78, poz. 970) w kwocie 154,65 zł.za 1 m³.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/173/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »