| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 art.40 ust.2 pkt 1, art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny(tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 , 2, 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.( Dz. U. z 2005 r. Nr 179 , poz.1485),Rada Miejska w Daleszycach uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Daleszyce na 2011 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Za udział w posiedzeniu Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 160 zł brutto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik do Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

HARMONOGRAM ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »