| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Moskorzew

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust.12, art. 14 pkt. 3 oraz art.5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 2. Ustala się inkasentów w poszczególnych sołectwach oraz w Urzędzie Gminy i zróżnicowane procentowe wynagrodzenie za inkaso w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/19/07 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od posiadania psów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew


Stanisław Paluch


Uzasadnienie

W związku z wyborami sołtysów na nową kadencję Rady Gminy Moskorzew podjęcie uchwały o wyznaczeniu inkasentów jest zasadne. W trzech przypadkach nastąpiła zmiana sołtysa.


Załącznik do Uchwały Nr V/18/2011
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 25 lutego 2011 r.

Wykaz inkasentów w poszczególnych sołectwach Gminy Moskorzew i Urzędu Gminy oraz wysokości procentowego wynagrodzenia za inkaso.

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

Wysokość % wynagrodzenia prowizyjnego

1.

Chlewice

Siekanka Andrzej

8,0

2.

Chlewska Wola

Dudek Dorota

8,1

3.

Chebdzie

Wiekiera Piotr

8,2

4.

Dalekie

Błaut Agnieszka

8,4

5.

Dąbrówka

Nyga Henryk

8,7

6.

Damiany

Górska Marianna

8,2

7.

Jadwigów

Szczechla Janusz

8,6

8.

Chlewice Kolonia

Lipecki Józef

8,0

9.

Lubachowy

Wiatr Henryk

8,2

10.

Mękarzów

Dudek Wiktor

8,1

11.

Moskorzew

Walasek Zbigniew

8,0

12.

Przybyszów

Kuśmierski Walerian

8,2

13.

Tarnawa Góra

Błaut Paweł

8,0

14.

Urząd Gminy

Moczarska Monika

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »