| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.37 ust. 2 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej tj,:
1) Nieruchomość lokalowa – samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,74 m2 położony w Nowym Korczynie przy ul. Partyzantów 13A w tzw. budynku domu nauczyciela, gmina Nowy Korczyn wraz z udziałem wynoszącym 6373/22497 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 1577/1 ( najemca – Pani Wiktoria Szumilas).
Oszacowana wartość rynkowa: 56 294,00 zł.
Wysokość bonifikaty 60%.
2) Nieruchomość lokalowa – samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,74 m2 położony w Nowym Korczynie przy ul. Partyzantów 13A w tzw. budynku domu nauczyciela, gmina Nowy Korczyn wraz z udziałem wynoszącym 6988/22497 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 1577/1 (najemca – Pani Danuta Adamczyk).
Oszacowana wartość rynkowa: 58 615,00 zł.
Wysokość bonifikaty 60%.
3) 3. Nieruchomość lokalowa -samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,56 m2 położony w Nowym Korczynie przy ul. Partyzantów 13A w tzw. budynku domu nauczyciela, gmina Nowy Korczyn wraz z udziałem wynoszącym 4484/22497 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 1577/1 ( najemca – Pani Teresa Kulczycka-Pałys).
Oszacowana wartość rynkowa: 37 834,00 zł.
Wysokość bonifikaty 60%.
4) Nieruchomość lokalowa -samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,56 m2 położony w Nowym Korczynie przy ul. Partyzantów 13A w tzw. budynku domu nauczyciela, gmina Nowy Korczyn wraz z udziałem wynoszącym 4652/22497 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 1577/1( najemca – Pani Zofia Wołczyk)
Oszacowana wartość rynkowa: 36 336,00 zł
Wysokość bonifikaty 60%.
5) Nieruchomość lokalowa -samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50,98 m2 położony w Brzostkowie w tzw. budynku domu nauczyciela, gmina Nowy Korczyn wraz z udziałem wynoszącym 5098/19949 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 210/3 ( najemca – Pani Zofia Grabda).
Oszacowana wartość rynkowa: 38 319,00 zł
Wysokość bonifikaty 60%.
6) Nieruchomość lokalowa -samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 97,19 m2 położony w Brzostkowie w tzw. budynku domu nauczyciela, gmina Nowy Korczyn wraz z udziałem wynoszącym 9719/19949 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 210/3 ( najemca – Pan Mieczysław Kręt).
Oszacowana wartość rynkowa: 73 052,00 zł.
Wysokość bonifikaty 60%.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/203/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30.12.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE
Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.Nr z 2010r. 102 poz.651 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Nowy Korczyn sporządził i podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Najemcom lokali przysługuje pierwszeństwo w nabyci nieruchomości ponieważ są najemcami lokali mieszkalnych, a najem został nawiązany na czas nieokreślony. W tym przypadku Wójt Gminy Nowy Korczyn może za zgodą Rady Gminy w Nowym Korczynie udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »