| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 21 lutego 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/137/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miejska Zawichost, uchwala co następuje:

§ 1. W regulaminie przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Zawichost, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/137/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r., wprowadza się następujące zmiany :

- § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„ 2.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie – 10 zł

2) przy dwóch osobach w rodzinie – 15 zł

3) przy trzech osobach w rodzinie – 20 zł

4) przy czterech osobach w rodzinie i więcej – 25 zł ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) zobowiązuje Radę Miejską Zawichost, do uchwalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Rada Miejska mając na uwadze wielkość środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań oświatowych, widzi potrzebę zmniejszenia wysokości dodatku mieszkaniowego na rzecz zwiększenia innych składników wynagrodzenia, które spowodują wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »