| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI /35/2011 Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

W uchwale Nr IV/23/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 lutego 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 0,05 zł

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę – 0,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę – 900 255,58 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę – 900 255,58 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach:

Dochody – 12 549 859,00 zł

Wydatki – 19 456 451,00 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 906 592,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 5 916 280,00 zł

2) pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 990 312,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 406 592,00 zł, rozchody w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów – 1 000 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6 906 592,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów – 5 916 280,00 zł

b) z tytułu pożyczek – 990 312,00 zł

w tym pożyczki zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 990 312,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 3 ust.3 ppkt 1a, ppkt.2 a i b w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI /35/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 - dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI /35/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 - wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI /35/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI /35/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4 - limity wieloletnie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI /35/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5 - wydatki na programy i projekty


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr VI/35/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
I.Zwiększa się plan dochodów gminy: w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 0,05 zł
II.Zmniejsza się plan dochodów gminy: w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 0,05 zł
III.Zwiększa się plan wydatków gminy: w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 255,58 zł
w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 900 000,00 zł
IV.Zmniejsza się plan wydatków gminy: w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 255,58 zł
w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 900 000,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »