| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Secemin

z dnia 14 kwietnia 2011r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1,art. 211, art.212 ust.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2 art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2, 3,art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art.237 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2011 roku w kwocie - 29 519,00 zł w zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 16 458 439,00 zł .

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2011 roku w kwocie - 29 519,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 19 098 748,00 zł.

3. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2011 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą „Dotacje celowe w 2011 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. Wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się do budżetu gminy środki dotacji celowej według decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.24.2011 z dnia 28 marca 2011 roku na zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 w kwocie 29 519,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Secemin


mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

zalacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

zalacznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

zalacznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

zalacznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

zalacznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

zalacznik nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »