| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 12 maja 2011r.

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. H, art.40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173. Poz. 1218, z 2008r. Nr 108, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 2 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Sportu i rekreacji we Włoszczowie uchwalonym uchwałą Nr XXXIX/297/09 z dnia 09 listopada 2009r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 542, poz. 4119) i zmieniony uchwałą Nr XLIX/355/10 z dnia 01 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010r. Nr 304, poz. 3134) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie”

2) W § 4 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na obiekcie „Klekot” w sezonie letnim,”

3) W § 8 ust. 1 litera c otrzymuje brzmienie:

„c) miejsce wykorzystywane do kąpieli na obiekcie „Klekot” – w sezonie letnim,”

4) W § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. „Obsługę kadrową i finansową prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Hebdowski


Uzasadnienie

Zmiany Statutu Ośrodka sportu i Rekreacji we Włoszczowie wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z art. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne. Zastąpienie w statucie nazwy „kąpielisko” określeniem „miejsce wykorzystywane do kąpieli”, oznaczać będzie „wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, nie będący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli”. Zmiana ta zachowa dotychczasowy zakres funkcjonowania obiektu

Zmiana Statutu konieczna była również ze względu na uchylenie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej, stanowiących jedną z podstaw prawnych działalności OSiR i wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »