| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały NrXXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej,będących przedmiotem najmu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm) oraz art.68 ust.1 pkt.7 i ust.2, art.73 ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustęp 3 otrzymuje brzmienie „3 Przy sprzedaży lokalu, domu jednorodzinnego wolnostojacego i w zabudowie szeregowej w formie jednorazowej wpłaty bonifikata, o której mowa w ust.2 wynosi 95 % .”

2) W § 2 skreśla się ustęp 3a.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie


Jan Radkiewicz


Uzasadnienie

Uchwale Nr XXVII/179/2004 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku określono zasady sprzedaży oraz udzielenia bonifikat przy wykupie lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu. Zmiana w/w uchwały, wprowadza korzystniejsze dla najemców warunki wykupu lokali mieszkalnych. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »