| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy w Piekoszowie

z dnia 2 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591), art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz art.4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, z 2002 r. Nr 74 poz. 676) - Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1. § 4 w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

1) Deficyt budżetu gminy wynosi 4.228.660,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 828.660,00 zł i kredytu w kwocie 350.000,00 zł. oraz emisji obligacji na kwotę 2.600.000,00 zł. i wolnymi środkami w wysokości 450.000,00 zł.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik6.xls

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik7.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »