| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy w Piekoszowie

z dnia 2 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591), art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz art.4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, z 2002 r. Nr 74 poz. 676) - Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1. § 4 w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

1) Deficyt budżetu gminy wynosi 4.228.660,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 828.660,00 zł i kredytu w kwocie 350.000,00 zł. oraz emisji obligacji na kwotę 2.600.000,00 zł. i wolnymi środkami w wysokości 450.000,00 zł.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia otrzymuje brzmienie:

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik6.xls

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/91/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 2 września 2011 r.
Zalacznik7.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »