| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Łagów

z dnia 11 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15 ust 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyznacza się inkasentów do poboru opłaty targowej pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łagów tj. Przemysława Kaczora, Leszka Janika i Pawła Domańskiego którzy powyższe czynności wykonywać będą w ramach czynności służbowych bez dodatkowego wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Korzystający z targowicy uiszczają opłatę do rąk inkasenta. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydany przez inkasenta bilet opłaty targowej Urzędu Gminy Łagów, stanowiący druk ścisłego zarachowania.

§ 5. Terminem płatności zainkasowanej opłaty targowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż, bądź dzień następny na podstawie rozliczenia biletów opłaty targowej

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIX/115/08 Rady Gminy Łagów z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała Nr VIII/34/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 kwietnia 2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy Łagów

Zbigniew Meducki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/83/11
Rady Gminy Łagów
z dnia 11 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV8311 Rady Gminy Łagów z dnia 11 października 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »