| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV /56 2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami)oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240z późn. zmianami). Rada Gminy Słupia uchwala co nastepuje.

§ 1. Plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 27.775,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 27.775,87 zł, oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IX/41/2011 z dnia 26 maja 2011r Rady Gminy Słupia Jędrzejowska „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.” otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr X/45/2011z dnia 28 czerwca 2011r „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011r” otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 kwietnia 2011 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2011r” otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do Uchwały Nr VI/25/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 lutego 2011r „Dotacje celowe w 2011r”otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Machnik


Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetowych i wydatków o kwotę 27.775,87 zł wynikającą z pisma Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN .I. 3111.4.76.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. Zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone jest dla województwa świętokrzyskiego na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r oraz wynikającą z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kiecach z dnia 30 sierpnia 2011r Nr DKC - 580/9/2011. Zwiększenie dotacji celowej pochodzi z budżetu państwa i przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. Przeniesienie planu wydatków budżetowych wynikających z potrzeb jednostek organizacyjnych realizujących zadania.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV /56 2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV /56 2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV /56 2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik3.xls

zalaczniki 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV /56 2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik4.xls

zalacznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV /56 2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik5.xls

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV /56 2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »