| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/59/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska

z dnia 18 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2011r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art.231 ust. 2, art.235, art. 236, art. 237 ust. 1,ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Słupia Jędrzejowska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody i rozchody o 162.258,95 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków za 2010 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za 2010r

§ 5. Załącznik o zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2011 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5.

§ 7. Załącznik limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011r otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Machnik


Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6000 zł wynikającą z pisma Krajowego Biura Wyborczego nr pisma DKC-580/14/2011 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 27.528,00 zł zgodnie z umową Nr 6/2011 - zorganizowanie robót publicznych z dnia 29.08.2011r . Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3078,00 zł zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 10.10.2011r nr Fn.I.3111.5.235.2011 dotyczącego zwiększenie dotacji celowej w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie bieżącej działalności środków pomocy społecznej. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2634 zł zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 10.10.2011r nr FN.I. 3111.4.114.2011 dotyczącego zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011r -Wyprawka szkolna”. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 81.362,60 zł zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. Nr umowy UDA-POKL. 09.01.02-26-277/10-00 z dnia 09.03.2011r .Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 36000 zł w związku z zaleceniem pokontrolnym należało złożyć korekty deklaracji dotyczących wysokości stawek na podatek od środków transportowych za lata 2005-2010. Przeniesienie planu wydatków budżetowych wynikających z potrzeb jednostek organizacyjnych realizujących zadania .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/59/2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 18 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1doc1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/59/2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 18 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/59/2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 18 października 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/59/2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 18 października 2011 r.
Zalacznik4.xls

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/59/2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 18 października 2011 r.
Zalacznik5.xls

zalaczniki 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/59/2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 18 października 2011 r.
Zalacznik6.xls

zalacznik 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »