| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 25 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust.12 i art.19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art.9, art.28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. W uchwale Nr LVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w uchwale Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 pkt 1- 3 niniejszej uchwały podatków:

1) Pani Bronisława Prokop na terenie sołectwa Boronice,

2) Pan Mirosław Oracz na terenie sołectwa Broniszów,

3) Pani Paulina Kołodziejczyk na terenie sołectwa Chruszczyna Mała,

4) Pan Robert Stępień na terenie sołectwa Chruszczyna Wielka,

5) Pan Jan Sroka na terenie sołectwa Cło,

6) Pan Jan Nowak na terenie sołectwa Cudzynowice,

7) Pan Leszek Janczur na terenie sołectwa Dalechowice

8) Pan Jacek Nowak na terenie sołectwa Donatkowice,

9) Pani Alina Adamek na terenie sołectwa Donosy,

10) Pan Lucjan Małek na terenie sołectwa Gabułtów,

11) Pan Mieczysław Karbowniczek na terenie sołectwa Głuchów,

12) Pan Robert Gorgoń na terenie sołectwa Gorzków,

13) Pan Tadeusz Maj na terenie sołectwa Góry Sieradzkie,

14) Pan Janusz Walczak na terenie sołectwa Gunów Kolonia,

15) Pan Henryk Kilian na terenie sołectwa Gunów Wilków,

16) Pan Jacek Słabosz na terenie sołectwa Hołdowiec,

17) Pan Henryk Szlęk na terenie sołectwa Jakuszowice,

18) Pani Janina Korfel Szymczyk na terenie sołectwa Kamieńczyce,

19) Pan Stanisław Kozik na terenie sołectwa Kamyszów,

20) Pan Sebastian Dziula na terenie sołectwa Kazimierza Mała,

21) Pan Stanisław Nowak na terenie sołectwa Krzyszkowice,

22) Pan Leszek Łąkas na terenie sołectwa Lekszyce,

23) Pani Renata Cieślik na terenie sołectwa Łękawa,

24) Pan Marian Garbarz na terenie sołectwa Łyczaków,

25) Pani Wiesława Janczur na terenie sołectwa Marcinkowice,

26) Pan Józef Marzec na terenie sołectwa Nagórzanki,

27) Pan Krzysztof Minor na terenie sołectwa Odonów,

28) Pani Krystyna Puchalska na terenie sołectwa Paśmiechy,

29) Pan Witold Nowak na terenie sołectwa Plechów,

30) Pan Bogusław Dera na terenie sołectwa Plechówka,

31) Pan Rafał Cerazy na terenie sołectwa Podolany,

32) Pani Aneta Cupak – Gryszówka na terenie sołectwa Sieradzice,

33) Pan Kazimierz Ochenduszka na terenie sołectwa Skorczów,

34) Pan Grzegorz Parys na terenie sołectwa Słonowice,

35) Pan Stanisław Rubacha na terenie sołectwa Stradlice,

36) Pan Marek Makuch na terenie sołectwa Wielgus,

37) Pan Stanisław Kuliś na terenie sołectwa Wojciechów,

38) Pan Leszek Bożek na terenie sołectwa Wojsławice,

39) Pan Jerzy Idziak na terenie sołectwa Wymysłów,

40) Pan Andrzej Nowak na terenie sołectwa Zagórzyce,

41) Pan Rafał Kular na terenie sołectwa Zięblice,

42) Pan Krzysztof Ciochoń na terenie sołectwa Zysławice.”

§ 2. 1. Pozostałe zapisy uchwały Nr LVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso pozostają bez zmian.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Andrzej Kuliś


Uzasadnienie

W związku ze zmianą sołtysa w sołectwie Dalechowice zachodzi konieczność uaktualnienia listy inkasentów uprawnionych do pobierania podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »