| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.211, art.212.ust.1 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Tarłowie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejszyć przychody budżetu gminy:

§ 950 o kwotę 823,00

§ 2. Zwiększyć dochody budżetu gminy:

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6260 o kwotę 30.000,00

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6330 o kwotę 62.259,00

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 2.706,00

Dz. 751 Rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 7.430,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 2.529,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 6.000,00

Dz. 852 Rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 288,00

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 8.678,00

Dz. 92 Rozdz. 92195 § 2709 o kwotę 25.589,00

Razem: o kwotę 145.479,00

§ 3. Zmniejszyć dochody budżetu gminy:

Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6260 o kwotę 50.000,00

Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 5.000,00

Razem: o kwotę 55.000,00

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 156.745,00

( droga Kozłówek przez wieś)

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 79.202,00

( droga gminna Słupia Nadbrzeżna przez wieś)

Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4010 o kwotę 44.000,00

Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4110 o kwotę 8.700,00

Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4120 o kwotę 582,00

Dz. 754 Rozdz. 75421 § 4210 o kwotę 1.500,00

Dz. 754 Rozdz. 75421 § 4300 o kwotę 1.500,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 11.666,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 79.526,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 26.704,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 5.310,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 16.524,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 1.274,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4280 o kwotę 800,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 4.260,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4370 o kwotę 731,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4410 o kwotę 920,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 8.051,00

Dz. 801 Rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 4.794,00

Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 17.588,00

Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4110 o kwotę 5.750,00

Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4120 o kwotę 1.328,00

Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4440 o kwotę 3.238,00

Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 5.008,00

Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 5.000,00

Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 4.000,00

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 2.700,00

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 1.000,00

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 300,00

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 6.000,00

Razem: o kwotę 504.701,00

§ 5. Zwiększyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 22.000,00

(droga lokalna przez WólkęTarłowską)

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 193.430,00

( droga Kozłówek przez wieś)

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 62.776,00

(odbudowa drogi gminnej Potoczek- Zemborzyn)

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4300 o kwotę 5.000,00

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4410 o kwotę 500,00

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4700 o kwotę 500,00

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2900 o kwotę 1.500,00

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 3.000,00

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4390 o kwotę 2.200,00

Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 1.000,00

Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4110 o kwotę 281,00

Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4120 o kwotę 36,00

Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4170 o kwotę 2.387,00

Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4210 o kwotę 3.700,00

Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4300 o kwotę 526,00

Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4410 o kwotę 500,00

Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 1.000,00

Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 1.000,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 137.600,00

Dz. 801 Rozdz. 80103 § 2590 o kwotę 44.550,00

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2590 o kwotę 7.322,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4160 o kwotę 4.000,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 8.000,00

Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4010 o kwotę 6.300,00

Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4110 o kwotę 1.000,00

Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4120 o kwotę 200,00

Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4430 o kwotę 300,00

Dz. 852 Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 288,00

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 15.200,00

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 400,00

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 100,00

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 14.000,00

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 3.834,00

Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 5.835,00

Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 7.536,00

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4177 o kwotę 2.732,00

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4179 o kwotę 1.171,00

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4217 o kwotę 124,00

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4219 o kwotę 53,00

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4277 o kwotę 18.407,00

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4279 o kwotę 7.889,00

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4307 o kwotę 4.326,00

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4309 o kwotę 1.854,00

Razem: o kwotę 594.357,00

§ 6. Załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr V/20/2011 z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku”

- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku”

- Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku”

- Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku”

- Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”

- Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2011 roku”

- Nr 12 „Dotacje celowe w 2011 roku”

otrzymują następujące brzmienie i stanowią załączniki do uchwały:

- Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku”

- Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku”

- Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku”

- Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku”

- Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”

- Nr 6 „Dotacje celowe w 2011 roku”

- Nr 7 „Dotacje celowe w 2011 roku”

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Giez

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Tarłów nr XIV 76 2011 z dnia 27 września 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Tarłów XIV 76 2011 z dnia 27 września 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Tarłów nr XIV 76 2011 z dnia 27 września 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Tarłów nr XIV 76 2011 z dnia 27 września 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Tarłów nr XIV 76 2011 z dnia 27 września 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Tarłów nr XIV 76 2011 z dnia 27 września 2011 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Tarłów nr XIV 76 2011 z dnia 27 września 2011 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »