| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Nowa Słupia

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), art. 6   ust. 3   ustawyz dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm. ) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95. z   późn zm.) Rada Gminy Nowa Słupia uchwala, co następuje:  

§   1.   Obniża się średnią cenę 1dt żyta opublikowaną w   komunikacie Prezesa GUS z   dnia19 października 2011 r. w   sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 76, poz. 960) z   kwoty 74.18 zł za 1   dt do kwoty 33.00 zł. (słownie: trzydzieści trzy złote) za 1dt. Kwota ta stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Nowa Słupia.  

§   2.   Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Sylwester   Kozłowski


Uzasadnienie

Zgodnie z   komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia19 października 2011 r. w   sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95, poz. 969), która wynosi 74.18 zł. za 1   dt i   będzie obowiązywać przy wymiarze podatku rolnego na 2012 r.  

Uwzględniając tę cenę podatku rolnego z   1 ha przeliczeniowego będzie wynosić 185.45 zł. (74.18 zł. x 2,5 dt.), a   dla pozostałych gruntów tj. użytków rolnych nie wchodzących w   skład gospodarstw rolnych z   1 ha fizycznego wynosić będzie 370.90 zł.( 74.18 zł. x 5   dt. ).  

Rada Gminy w   Nowej Słupi obniża cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z   kwoty 74.18 zł. do kwoty 33,00 zł.  

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych z   1ha przeliczeniowego będzie wynosić 82.50 zł (2,5 dt x 33,00 zł = 82.50 zł), dla pozostałych gruntów tj. użytków rolnych nie wchodzących w   skład gospodarstw rolnych z   1 ha fizycznego 165.00 zł(5 dt x 33.00 zł = 165.00 zł)  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »