| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy w Opatowcu

z dnia 30 listopada 2011r.

sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

2) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 roku Nr 43, poz. 277 ze zmianami),

3) budynki lub ich części oraz grunty oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

4) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury, bibliotek, o których mowa w art. 4 ust.l ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zmianami),

5) budynki lub ich części oraz grunty związane z ochroną przeciwpożarową z wyjątkiem budynków i gruntów lub ich części wynajmowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr IV/15/2010 rady Gminy Opatowiec z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 grudnia 201 Or. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Szczerba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »