| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/90/2011 Rady Gminy w Opatowcu

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Opatowiec:

1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 437,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 645,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 842,00 zł.

2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 551,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 655,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 822,00 zł,

4. od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 822,00 zł,

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 822,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1581,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/99/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Szczerba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/90/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »