| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy w Opatowcu

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o nieruchomościach" (ZN-l/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-l/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-l/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-l/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-l/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-l/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr IW14/2010 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Opatowiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Szczerba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »