| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI / 69/ 2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz ich części wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu art.3 ustawy z 1991r. Dz.U. Nr. 81 poz. 351 o ochronie przeciwpożarowej z wyjątkiem gruntów, budynków oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Machnik


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) rada gminy jest uprawniona do wprowadzenia innych, niż określonych w w/w ustawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Należy jednak wskazać, że gmina nie może w sposób dowolny określać zwolnień w podatku od nieruchomości, gdyż przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ograniczają tę kompetencję do możliwości uchwalania zwolnień o charakterze przedmiotowym. Zwolnienia te mogą więc dotyczyć jedynie przedmiotu podatku od nieruchomości, to jest określonego rodzaju gruntów, budynków czy też budowli. Mając na uwadze powyższe ograniczenia proponuje się zastosowanie zwolnień wymienionych w uchwale.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »