| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 10 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych* (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2012 w wysokości stawek określonych w załącznikach od 1 do 4 niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LII/342/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012r.

*/ 1) dyrektywa 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów pomiędzy państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE 368 z 17.12.1992r.) 2) dyrektywa 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999r.)

Załącznik do Uchwały Nr XIII/87/2011
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załączniki do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »