| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), na podstawie art. 5, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

a) w zakresie handlu lub usług – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pozostałe – 0,74 od 1 m2 powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,33 zł;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,31 zł;

4) działek budowlanych lub gruntu nie będących użytkami rolnymi, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków literą „B” w byłych gospodarstwach rolnych, w których zaprzestano działalności w zakresie produkcji rolnej lub zwierzęcej w zamian za świadczenia uregulowane w art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2004r. Nr 114 poz. 1191) od 1 m2 powierzchni – 0,21 zł;

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,61 zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

a) w zakresie handlu lub usług – 16,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) pozostałych – 15,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,80 zł;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 m2 powierzchni użytkowej – 2,19 zł;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,27 zł;

6) budynków gospodarczych w byłych gospodarstwach rolnych, w których zaprzestano działalności w zakresie produkcji rolnej lub zwierzęcej w zamian za świadczenia uregulowane w art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2004r. Nr 114 poz. 1191 z późn. zm.) od 1 m2 powierzchni – 1,20 zł

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

§ 2. Traci moc Uchwała Nr L/323/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 września 2010 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz poboru podatku w drodze inkasa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »