| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), na podstawie art. art. 6 ust. 12, i art. 19 pkt. 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), art. 6, ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), art. 28 §4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

2. Zarządza się pobór od osób fizycznych opłaty od posiadania psów w drodze inkasa

§ 2. Na inkasentów podatków i opłat, o którym mowa w §1 ust. 1 i 2 poszczególnych sołectw wyznacza się następujące osoby:

1) Brynica Mokra - Jaworska Danuta – sołtys wsi Brynica Mokra

2) Caców - Równicki Witold – sołtys wsi Caców

3) Chycza – Brzóstki - Góral Andrzej – sołtys wsi Kuźnice

4) Cierno – Żabieniec - Czekaj Bożena – sołtys wsi Cierno – Żabieniec

5) Deszno - Pułka Maria – sołtys wsi Deszno

6) Jaronowice - Pawłowski Mirosław

7) Kuźnice - Nowak Bożena – sołtys wsi Kuźnice

8) Nagłowice - Dziambor Agnieszka – sołtys wsi Nagłowice

9) Nowa Wieś - Gajos Marian – sołtys wsi Nowa Wieś

10) Rakoszyn - Podsiedlik Marian – sołtys wsi Rakoszyn

11) Rejowiec - Żak Beata – sołtys wsi Rejowiec

12) Ślęcin - Gumul Wanda – sołtys wsi Ślęcin

13) Trzciniec - Kot Stanisław – sołtys wsi Trzciniec

14) Warzyn I - Kot Adam – sołtys wsi Warzyn I

15) Warzyn II - Radecki Kazimierz – sołtys wsi Warzyn II

16) Zagórze - Zaczkowski Marek – sołtys wsi Zagórze

17) Zdanowice - Matera Emilia – sołtys wsi Zdanowice

§ 3. 1. Za pobór podatków określonych w § 1 ust. 1 ustala się prowizję dla inkasentów niżej wymienionych sołectw w wysokości:

1) Brynica Mokra 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

2) Caców 9,00% wysokości zebranej kwoty podatku

3) Chycza – Brzóstki 9,00% wysokości zebranej kwoty podatku

4) Cierno – Żabieniec 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

5) Deszno 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

6) Jaronowice 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

7) Kuźnice 9,00% wysokości zebranej kwoty podatku

8) Nagłowice 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

9) Nowa Wieś 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

10) Rakoszyn 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

11) Rejowiec 9,00% wysokości zebranej kwoty podatku

12) Ślęcin 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

13) Trzciniec 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

14) Warzyn I 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

15) Warzyn II 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

16) Zagórze 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

17) Zdanowice 8,00% wysokości zebranej kwoty podatku

2. Za pobór podatku rolnego określa się kwotę ryczałtową dodatkowego wynagrodzenia inkasentów w wysokości brutto 150,00 zł kwartalnie, płatną w terminach wypłacania prowizji za inkaso.

3. Za pobór opłaty, określonej w § 1 ust. 2 ustala się prowizję dla inkasentów w wysokości 10,00% zebranej kwoty opłaty.

§ 4. 1. Pobrany podatek inkasenci powinni wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Nagłowicach w terminie 10 dni od dnia pobrania.

2. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i niewpłacony w terminie na rachunek Urzędu Gminy Nagłowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »