| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje

§ 1.

Uchwala stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 330,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 440,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 660,00 zł

2) od samochodów ciężarowych dwuosiowych bez względu na rodzaj zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 13 ton – 275,00 zł

b) nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton – 438,00 zł

c) nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton – 616,00 zł

d) nie mniej niż 15 ton i powyżej – 1393,00 zł

3) od samochodów ciężarowych trzyosiowych bez względu na rodzaj zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton – 385,00 zł

b) nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton – 564,00 zł

c) nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton – 770,00 zł

d) nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony – 1129,00 zł

e) nie mniej niż 23 tony i powyżej – 1753,00 zł

4) od samochodów ciężarowych czteroosiowych i więcej:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton bez względu na rodzaj zawieszenia – 743,00 zł

b) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton bez względu na rodzaj zawieszenia - 1210,00 zł

c) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton bez względu na rodzaj zawieszenia – 1839,00 zł

d) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie mniej niż 29 ton i powyżej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2420,00 zł

e) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie mniej niż 29 ton i powyżej z innymi niż określone w pkt d systemami zawieszenia osi jezdnych– 2728,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 3,5 tony a mniej niż 12 ton - 660 zł.

6) Od ciągników siodłowych i balastowych dwuosiowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton bez względu na rodzaj zawieszenia – 385,00 zł.

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton bez względu na rodzaj zawieszenia – 770,00 zł.

c) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton bez względu na rodzaj zawieszenia – 1023,00 zł.

d) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton i powyżej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2013,00zł

e) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton i powyżej z innymi niż określone w pkt d systemami zawieszenia osi jezdnych - 2519,00 zł

7) Od ciągników siodłowych i balastowych trzyosiowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton bez względu na rodzaj zawieszenia – 1917,00 zł.

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 40 ton i powyżej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2596,00 zł.

c) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 40 ton i powyżej z innymi niż określone w pkt b systemami zawieszenia osi jezdnych – 2835,00 zł.

8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 330,00 zł

9) od jednoosiowych przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 275,00 zł

b) nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 440,00 zł

c) nie mniej niż 25 to i powyżej - 625,00 zł

10) od dwuosiowych przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton - 550,00 zł

b) nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony - 946,00 zł

c) nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton - 1437,00 zł

d) nie mniej niż 38 ton i powyżej - 1892,00 zł

11) od trzyosiowych i więcej przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton - 1052,00 zł

b) nie mniej niż 38 ton i powyżej - 1425,00 zł

12) od autobusów w zależności od liczby miejsc:

a) do 15 miejsc włącznie - 550,00 zł

b) od 16 do 30 miejsc włącznie - 660,00 zł

c) powyżej 30 miejsc - 990,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w § 3 .

Przewodniczący Rady Gminy


Genowefa Dyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/107/11
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 listopada 2011 r.

Do ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok przyjęto Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku ( Monitor Polski Nr 95 poz.962). Proponowane stawki są o 10 % zwiększone w stosunku do stawek w 2011roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »