| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/108/11 Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

1. Informacji w sprawie podatku rolnego - załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracji na podatek rolny - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Deklaracji na podatek od nieruchomości - załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Informacji w sprawie podatku leśnego - załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Deklaracji na podatek leśny - załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr IX/61/03 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Genowefa Dyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/11
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/108/11
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/108/11
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/108/11
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/108/11
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/108/11
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc


Uzasadnienie

W myśl art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada gminy określa, w drodze uchwały wzory formularzy podatkowych. W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) należy wprowadzić nowe wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości. W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »