| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm./art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych)1 /tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 ze zm/ oraz po uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku /M. P. Nr 95, poz. 961./ Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje :

§ 1.

Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,84 zł

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- od 1 ha powierzchni - 4,33 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,12 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,60 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 21,94 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem garaży - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 2,90 zł

f) garaży- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,00 zł

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust.3-7

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie uchwały jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku traci moc uchwała Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »