| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Gminy Smyków

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych11) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące wzory deklaracji podatkowych opracowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, a dotyczących tylko nieruchomości będących w jej Zasobie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały:

1) Deklaracja na podatek rolny (DR) – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Deklaracja na podatek leśny (DL) – stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN) - stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/VIII/2011
Rady Gminy Smyków
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 dekl.na pod.rolny ANR

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/VIII/2011
Rady Gminy Smyków
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 dekl.na pod.leśny ANR

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 84/VIII/2011
Rady Gminy Smyków
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załacznik Nr 3 dekl.na pod.od nier.ANR

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jarosław Pawelec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »