| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Bliżyn

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2011 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe określone w załączniku zostaną przekazane z rachunku bieżącego na wyodrębniony rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rams


Uzasadnienie

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 ujęte zostały środki na wydatki określone w bieżącym roku budżetowym wynikające z zawartych umów z wykonawcami.

Załącznik do Uchwały Nr XV/77/2011
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »