| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie

z dnia 4 kwietnia 2012r.

w sprawie powierzenia innym powiatom prowadzenia zadania publicznego w zakresie umieszczania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Jędrzejowskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne powiaty

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ) i § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U z 2011 r. Nr 292 poz. 1720 ), w związku z art. 180 pkt 2 i pkt 13 lit. a, art. 191 ust. 1 pkt, ust. 4, art. 192 i art. 196 ust. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690 ), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę powierzenia innym Powiatom wykonywania zadań polegających na przyjmowaniu dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych z terenu Powiatu Jędrzejowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. ) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. Uz 2011 r. Nr 292, poz. 1720 ).

§ 2. Przekazanie zadań nastąpi na podstawie szczegółowego porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego z Zarządem innych Powiatów.

§ 3. Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4. Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego do zawarcia porozumień z innymi Powiatami, które są określone w załączniku Nr 1 i Nr 2.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/30/07 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 14 lutego 2007 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Ewa Kubas-Samociuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/98/2012
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 4 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Porozumienie w sprawie umieszczenia i warunków pobytu dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w sprawie wysokości i sposobu ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej placówce

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/98/2012
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 4 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Porozumienie w sprawie umieszczania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie.


Uzasadnienie

Uzasadnieniem niniejszej uchwały jest konieczność uaktualnienia podstaw prawnych powierzenia realizacji zadania w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. ) oraz nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2012 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720 ). W świetle powyższego należy podjąć niniejszą uchwałę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »