| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 955/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 7 marca 2012r.

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010r., zmienionej Uchwałą Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r

w sprawie   zmiany załącznika Nr 1   i załącznika Nr 2   do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 8   maja 2003r. w   sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 30 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 22 września 2010r., zmienionej Uchwałą Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 7   września 2011r.  

Na podstawieart. 14 ust. 1   pkt 10, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie województwa (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1590 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 6   i ust.7 pkt 2   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych tekst jednolity Dz. U. 2007r., Nr 19, poz. 115 z   późn. zm., §3, § 4   ust. l pkt 3   i pkt 4, ust. 3, § 18 ust.1 pkt 2, ust.2 i   ust.3, §20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 16 lutego 2005r. w   sprawie sposobu numeracji i   ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i   promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i   tunelom (Dz.U. z   2005r. Nr 67 poz. 582) i   art.76 ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o   ruchu drogowym (Dz.U. z   2005r. Nr 108, poz. 908), oraz § 22 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 22 lipca 2002r. w   sprawie rejestracji i   oznaczania pojazdów (Dz. U. z   2007r. Nr 186, poz. 1322 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zmienia się brzmienie załączników Nr 1   i Nr 2   do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 8   maja 2003 roku w   sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienione Uchwałą Nr 1669/2009 Zarządu Wojewodztwa Świętokrzyskiego z   dnia 22   kwietnia 2009r., zmienione Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Wojewodztwa Świętokrzyskiego z   dnia 23 września 2009r., zmienione Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 30 września 2009r. zmienione uchwałą Nr 2882/10 z   dnia 22   września 2010r., zmienione Uchwałą Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 7   września 2011r. poprzez dodanie i   uzupełnienie o   treści określone w   załącznikach Nr 1   i Nr 2   do niniejszej uchwały.  

-   ZAŁĄCZNIK Nr 1  

numery dla dróg gminnych na terenie województwa świętokrzyskiego.  

-   ZAŁĄCZNIK Nr 2  

numery dla dróg powiatowych na terenie województwa świętokrzyskiego.  

§   2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  


Adam   Jarubas

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 955/12
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 955/12
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr 955/12  

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 07 marca 2012r.  

Ustawa o   drogach publicznych z   dnia 21 marca 1985 roku ze względu na funkcje w   sieci drogowej dzieli drogi publiczne na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. Ustawa ta nakłada również obowiązek numeracji dróg publicznych, obiektów mostowych i   tuneli. Zgodnie z   art.10 ust.7 ustawy o   drogach publicznych numery drogom powiatowym i   gminnym, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają zarządy województw.  

Zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   dnia 16 lutego 2005 r. w   sprawie sposobu numeracji i   ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i   promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i   tunelom (Dz. U. Nr 67 z   2005 roku, poz. 582) - każdej drodze nadaje się numer, zwany dalej "numerem drogi". Numer drogi nadawany jest na potrzeby oznaczania przebiegu drogi na mapach oraz oznakowania dróg zgodnie z   ustawą z   dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o   ruchu drogowym.  

Zapisy paragrafu 4   wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Infrastruktury określają następujący sposób numeracji dróg: drogi powiatowe - liczba czterocyfrowa i   wyróżnik województwa, drogi gminne - liczba sześciocyfrowa i   wyróżnik województwa. Dla województwa Świętokrzyskiego jest to litera - T.  

Numery drogom powiatowym i   gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego zostały nadane lub uaktualnione uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i   opublikowane w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego:  

1/   Uchwała Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 08.05.2003r. w   sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego,  

( → Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 202 z   dnia 22.08.2003r.; poz. 1855 );  

2/   Uchwała Nr 1669/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 22.04.2009r.  

(→ Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 266 z   dnia 08.07.2009r.; poz. 2096 );  

3/   Uchwała Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 23.09.2009r.  

(→ Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 468 z   dnia 10.11.2009r.; poz. 3383 );  

4/   Uchwała Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 30.09.2009r.  

(→ Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 468 z   dnia 10.11.2009r.; poz. 3386 );  

5/   Uchwała Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 22.09.2010r.  

(→ Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 317 z   dnia 30.11.2010r.; poz. 3409 ),  

6/   Uchwała Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 07.09.2011r.  

(→ Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 287 z   dnia 06.12.2011r.; poz. 3323 ).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »