| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2011

Na podstawie art. 69 ust. 1, ust. 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (jedn. tekst z   2001 roku Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala się co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr II/10/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z   dnia 21 lutego 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2011 rok wprowadza się zmiany w   ten sposób, że:  

1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów budżetowych na rok 2011 w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych na rok 2011 w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Dokonuje się zmian w   zadaniach inwestycyjnych rocznych w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Dokonuje się zmian w   limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2011 roku w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały.  

5.   Dokonuje się zmian w   wydatkach na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 5   do niniejszej uchwały.  

6.   W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.  

§   2.   Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem jej podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2011
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/23/2011
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/23/2011
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/23/2011
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/23/2011
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »