| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami1) ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 261 ze zmianami2) ) Rada Miejska w Połańcu uchwala co następuje:

§ 1.

Zezwala się na obciążenie hipoteką umowną zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec, położonej w granicach działki nr 5869/9 obręb Połaniec, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Staszowie księga wieczysta nr KI1A/00031626/6 na rzecz Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytułu zaciągniętej pożyczki przez „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Sp. z o.o. w Rzędowie do maksymalnej kwoty w wysokości 1 700 000 zł (słownie: milion siedemset tysięcy złotych) na okres 10 lat tj. do 30 kwietnia 2022 roku.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie obciążenia hipoteką kaucyjną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 r. Nr 63 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »