| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 17 maja 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt.6, art. 18 ust.2 pkt. 9   lit. "h", art.40 ust.2 pkt.2 i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   poźń. zm./ oraz art.110 ust.1 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej /Dz.U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm./ oraz art.12 ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm./, Rada Miejska uchwala co następuje:  

§   1.   W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i   Gminy w   Jędrzejowie uchwalonym  uchwałą Nr XLII/322/09 Rady Miejskiej w   Jędrzejowie z   dnia 29 kwietnia 2009 roku, wprowadza sie nastepujace zmiany:  

1.   § 3   ust. 1   i ust 8   otrzymują brzmienie:  

-   "1. Ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej /Dz.U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm./".  

-   "8. Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych //Dz.U. z   2009r. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm./".    

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Jędrzejowie  


mgr   Paweł   Błaszkiewicz


Uzasadnienie

W związku z   ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy o   pomocy społecznej oraz zmianie ustawy  
o finansach publicznych należało dokonać stosownych zmian w   statucie w   poprzednio powołanych przepisach prawnych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »